South Korea

Nexon – 2 key executives step down from Korean gaming giant